Krediet terwijl u op de zwarte lijst staat

U wilt een krediet met zwarte lijst? Bij verschillende kredietbanken kan u alsnog een krediet afsluiten terwijl u op de zwarte lijst staat. Maar let op, een krediet aanvragen is een ernstige zaak en kost altijd geld. Wij willen geen reclame maken voor mensen met financiële problemen, maar wie echter op de zwarte lijst is gekomen door tegenslagen zoals: Read more »

krediet zwarte lijst

Personen die een krediet wensen kunnen normaal terecht bij een kredietinstelling. Deze instelling zal dan bij de aanvraag automatisch een onderzoek voeren. Is de kredietaanvrager wel kredietwaardig? Wanneer zijn opmerken dat u op de zwarte lijst staat, dan is de kans zeer groot dat ze u niet zullen helpen. In het verleden was u reeds een wanbetaler en de kans is dus groot de er problemen van komen indien de bankinstelling u een lening verstrekt. U kunt eens ten rade gaan bij familie of vrienden. De kans is wel groot dat u daar geen aanzienlijke bedragen kunt lenen.

Privéinstellingen zullen u wel kunnen helpen. Weet natuurlijk wel dat dergelijke leningen best duur zijn. Soms is het beter om nog wat te sparen in plaats van een krediet af te sluiten.

lenen met zwarte lijst

Lenen met een zwarte lijst notering kan vaak niet bij de traditionele bankinstelling. Deze zullen uw aanvraag nakijken en wanneer deze opmerken dat u een zwarte lijst notering hebt, dan trekken ze zich terug. U kunt dan bijvoorbeeld vragen aan vrienden/familie of u daar een bepaalde som kan lenen. Veelal betreft het dan kleine bedragen. Ook bij privépersonen kunt u terecht. Weet natuurlijk wel dat dergelijke kredieten duur zijn. De rente is vaak extreem hoog. De vraag is dan of het wel absoluut noodzakelijk is om een lening af te sluiten. Soms is het een beter idee om te sparen. Lenen met een zwarte lijst notering is niet verstandig.

leningen zwarte lijst

Tegenwoordig is het ook mogelijk om leningen af te sluiten wanneer u op de zwarte lijst van de Nationale Bank van België staat vermeld. De traditionele instellingen (denken we maar aan ING, KBC en Dexia) zullen u wellicht niet helpen. Echter, om een lening af te sluiten is er geen bankinstelling nodig. Andere financiële instellingen kunnen een persoon met een zwarte lijst notering wellicht wel helpen. Weet natuurlijk wel dat het afsluiten van dergelijke leningen een relatief duur gegeven is. Het risico voor die financiële instellingen is ook groot. Ze weten namelijk niet of u tijdig het krediet kunt aflossen, daar u reeds in het verleden een wanbetaler bleek te zijn.

geld lenen zwarte lijst

Een som geld lenen met een zwarte lijst notering, is dat wel verstandig? Dat hangt natuurlijk af van uw persoonlijke situatie. In de meeste gevallen zullen kredietinstellingen personen met een zwarte lijst notering niet voorzien van een lening. Ze vertrouwen de persoon niet meer en vrezen dan ook dat die persoon de lening niet tijdig zal kunnen aflossen. Ook is het een beschermingsmechanisme voor de consument. U – als kredietnemer – kon in het verleden niet om met het krediet. Wie zegt dat dit nu wel het geval zal zijn? Het is zeker en vast mogelijk om geld te lenen met een zwarte lijst notering. Denk bijvoorbeeld aan vrienden en familie of aan privépersonen. Weet natuurlijk wel dat dergelijke leningen veelal aan de dure kant zijn.

lenen zwarte lijst

Lenen wanneer uw naam staat vermeld op de zwarte lijst is niet zo verstandig. Iedere persoon die tot een jaar terug ooit eens 3 maanden betalingsachterstand had bij het aflossen van zijn kredieten, komt op deze lijst terecht. In de toekomst is het dan moelijker om een lening af te sluiten. De reden laat zich al raden: de kredietinstelling vertrouwt u niet. De kans dat u uw lening niet tijdig kan aflossen is groot. Toch nog een lening afsluiten met een zwarte lijst vermelding? Dat kan – echter: is het wel verstandig? Soms is het gewoon beter om wat te sparen en dan pas tot de aankoop over te gaan.